Մոգերի ընծաները

Պատրաստվի’ր քննարկման` Օ Հենրի. ,,Մոգերի ընծաները,,:

ա. Մեկնաբանի’ր հետեւյալ հատվածը, համամի°տ ես արդյոք ձեւակերպման հետ` «…կյանքը բաղկացած է արցունքներից, հառաչներից ու ժպիտներից, ընդ որում` հառաչները գերակշռում են»։

Այո ես համաձայն եմ, որ կյանքը բաղկացած է արցունգներից դավաճանությունից և մահերից: Սակայն միշտ չէ, որ մեր աչքերից տառապանք և մահեր են թափվում: Բարեբախտաբար այս կյանքում բարին է հաղթում և հանցագործները ոստիկաններից և ուրիշ բարի մարդանցից ավելի քիչ են: Այս կյանքում մենք միայնակ չենք, մեր ընկերները միշտ մեր հետ են և միշտ էլ կարող են մեզ օգնել, բայց դա չի նշանակում, որ բոլորին կարելի է վստահել:

բ. Առանձնացրո’ւ պատմվածքի հերոսներին եւ բնութագրի’ր։

Ջիմ-Նույնպես նվիրված, հոգատար և բարի է:

Դելլա-Դելլան Շատ բարի, նվիրված, հոգատար է:ՆԱ նվիրաբերեց իր թանկագին մազերը Ամուսնու համար:

գ.Բնութագրի’ր Դելլային: Ո՞րն է այս կերպարի անհրաժեշտությունը պատմվածքում:

Դելլան Շատ բարի, նվիրված, հոգատար է:ՆԱ նվիրաբերեց իր թանկագին մազերը Ամուսնու համար: Նրա ամուսինը Ջիմն է և Դելլայի անրաժեշտությունը սեր և տրամադրություն պարքևել Ջիմին, քանի որ նա Ջիմի կինն է:

Պարապմունք 113.

Կարևոր
Սիրելի՛ սովորող, խնդրում եմ գրիր հաշվետվությունը՝ լրացնելով ֆայլը, (բոլորի մասնակցությունը խիստ կարևոր է), այն հրապարակիր նաև քո բոլոգում, վերնագիրը գրիր՝ Մաթեմատիկա առարկայի Ամփոփում (առանձին գրության տեսքով):
Ֆայլի լրացման վերջնաժամկետը՝ մայիսի 25:

Այս չորեքշաբթի օրը, ունենալու ենք կլոր սեղան. հանդիպում ծնողների հետ:

Ժամը՝ 14:00
Վայրը՝ կրթահամալիրի կենտրոնական ընթերցասրահ:

Օրվա աշխատանքը՝


1) Տուփում կա 8 կարմիր, 8 սպիտակ և 4 սև գնդիկ: Տուփից հանում են մեկ պատահական գնդիկ: Որքա՞ն է հավանականությունը, որ դուրս եկած գնդիկը կլինի կարմիր գույն:

40%

2) Գրե՛ք յոթ թվերի հաջորդականություն, որում առաջին թիվը 6-ն է, երկրորդը՝ 2-ը, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդը հավասար է նախորդ երկուսի գումարին։

6 2 8 10 18 28 46

3) 11000 դրամով ապրանք են գնել և նախատեսում են 15 % շահույթ ստանալ: Դրա համար ի՞նչ գնով պետք է վաճառել ապրանքը:

12650

4) Ի՞նչ թիվ է անհրաժեշտ գրել տառի փոխարեն, որպեսզի ստացվի համեմատություն

9/y=⅖

10/25

5)  30 սմ երկարությամբ հատվածը բաժանե՛ք երկու հատվածների, որոնց երկարությունները հարաբերում են այնպես, ինչպես 2 ։ 3։

15:10

6) 200 հեռուստացույցից 20-ը անորակ են: Ինչի՞ է հավասար հավանականությունը, որ գնված մեկ հեռուսատացույցը որակյալ է:

90%

7) Բանկն ամեն ամիս յուրաքանչյուր հաշվի ավելացնում է 3 %։ Ի՞նչ գումար կլինի հաշվում երկու ամիս անց, եթե սկզբում եղել է 150000 դրամ։

159000

8) Ո՞ր թվանշանն է պետք ձախից և աջից կցագրել 23 թվին, որպեսզի ստացված քառանիշ թիվը՝

ա) բաժանվի 3-ի,

5
բ) բաժանվի 9-ի։

2

9) Ճի՞շտ են արդյոք հետևյալ պնդումները.

ա) Երկու զույգ թվեր չեն կարող փոխադարձաբար պարզ լինել։

Այո
բ) Զույգ թիվը և կենտ թիվ փոխադարձաբար պարզ են։

Այո

Упражнение

Урок 1. Изменение слов в предложении

Упражнение 1. Раскройте скобки.
М о д е л ь: Килограмм … (мясо). — Килограмм мясА.
1. Килограмм (риса, сыра, масла, рыбы, колбасы, ветчины).
2. Литр … (молока, масла, сока, воды, кваса, пива).
3. Бутылка … (коньяка, ликёра, вина, пива, водки, воды, лимонада).
4. Чашка или стакан … (сока, молока, чая, *кофе, *какао).
5. Пачка … (чая, печенья, масла, соли).
6. Пакет … (сахара, риса, молока).

Упражнение 2. Составьте диалоги по модели.
М о д е л ь: — У тебя есть старший брат? — Нет, у меня нет старшЕГО братА.
1. У тебя есть младший брат? Нет, у меня нет младшего брата

2. У тебя есть простой карандаш? Нет, у меня нет простого карандаша

3. У Марины есть чёрный фломастер? Нет, у нее нет чёрного фломастера

4. У него есть англо-русский словарь? Нет, у него нет англо-русского словаря

5. У Николая Петровича есть синий костюм? Нет, у него нет синий костюм

6. У вас есть лишний билет в театр? Нет, у меня нет лишнего билета в театр

7. У Иванова Сергея есть новое расписание? Нет, у него нет новое расписание

8. У Нади есть маленькое зеркало? Нет, у нее нет маленькое зеркало

9. Рядом с вашим домом есть большое озеро? Нет, у нас нет большое озеро радом с моим домом

10. У кого есть запасная ручка? Нет, у нас нет запасной ручки

11. У тебя есть старшая или младшая сестра? Нет, у меня нет старшего или младшего брата

12. У вас  есть зимняя одежда? Нет, у меня нет зимней одежды

Упражнение 3. Составьте диалоги по модели.
М о д е л ь: — От кого это письмо? (он)
— Это письмо от НЕГО.
1. У кого нет ручки? У нее

2. Он живет недалеко от нас

3. Это подарок для тебя

4. До тебя можно доехать на трамвае. 5. На собрании я был против вас 6. Эк-замен сдали все кроме его

7. Где мои друзья? Скучно
без их

8. Кто жил в этой комнате до меня?

9. Берите пример с ее, она всё делает отлично.

Упражнение 4:

Иван  и Олег  интересуются………. (музыкой).

Моя подруга занимается…….. (гимнастикой).

Мальчик в автобусе пользуется………. (наушниками).

В воскресенье мы любовались………. (зданием театра).

Вся страна гордится ………. (победой, спортсменом).

Я любил играть в футбол, когда я был………. (ребенком).

После университета я хочу стать………. (хирургом).

Чтобы ездить на работу, я пользуюсь………. (трамваем и троллейбусом).

Մոգերի ընծաները

Կարդա՛ Օ Հենրիի ,,Մոգերի ընծաները,,:

Կատարի’ր բոլոր առաջադրանքները։

1.Բացատրի’ր հետևյալ բառերը`

ավետել, կոհակել, ունելի, անպաճույճ, նավակատիք, ընդարմանալ

ավետել-Ավետիք տալ՝ հաղորդել:

կոհակել-կոհակավորել, ալիքավորել։

ունելի-Կրակ բռնելու երկճյուղ մետաղյա հարմարանք, կայծառ, կայծակալ:

անպաճույք-Պաճուճանք չունեցող, առանց զարդարանքի, պարզ։

նավակատիք-Ծննդյան, զատկի, վարդավառի, վերափոխման։

ընդարմանալ-թմրել, դմբրել:

2.  Դուրս գրի’ր հատվածներ, որտեղ երևում է, որ Դելան`

• հուզված է,

Միակ բանը, որ մնում էր անել, փռվելն էր հնամաշ օթոցին ու արտասվելը։

• վախեցած է:

― Տե՛ր աստված, այնպես արա, որ չդադարեմ նրան դուր գալուց։

3. Փորձիր մեկ բառով կամ բառակապակցությամբ բնորոշել, թե ինչպիսին է հայացքը:

Այնպիսի արտահայտությամբ էր հայացքը հառել կնոջը, որ Դելան չկարողացավ հասկանալ և սարսափեց: Դա ոչ զայրույթ էր, ոչ զարմանք, ոչ հանդիմանանք, ոչ էլ սոսկում. ոչ մեկը այդ զգացումներից, որ կարելի էր սպասել:

Անտարբեր

4. Բացատրի’ր հետևյալ միտքը:

Սակայն այդ թանկարժեք ընծաների մեջ մի շատ կարևոր բան պակասում էր:

Նա զգում էր, որ մի բան պակասում էր նվերի մեջ:

Домашнее задание

Домашнее задание : Чтение сказки Родари “ Один и семеро”. Видите ли вы здесь скрытый философский смысл? Какой? Объясните устно Попробуйте придумать фантастический рассказ: «Что было бы, если бы к вам постучался крокодил?» Напишите его в блоге

Однажды, солнечным утром, ко мне постучался некое существо. Вы спросите. Почему некое? Разве другие существа стучат, да еще по двери? Нет. Но стук был громким, слишком громким. Но я не испугалась. Может быть он идёт в спортзал, подумала я. Я открыла дверь этому <<бодибилдеру>>. но оказалось что он не качок, и вовсе не человек. Я от изумлении чуть не упала в обморок. Перед мною стоял крокодил. Я подумала, что сеичас он меня сожрет, разломит кости, ну или разорвёт меня на куски. Но он мне сказал, что не ест людей. Я пообщалась с ним и оказалось что у нас много общего. Для него я приготовила спагетти, накрыла стол, потому что он был голоден. Он вкусно поел и предложил мне погулять в саду. Потом мы поиграли с моей собакой и выпили чай. Мы посмотрели грустный фильм и я чуть не заплакала. Крокодил поблагодарил за еду и ушёл.

Պարապմունք 112.

1.Կրճատի՛ր կոտորակը:

ա) 3/12=1/4
բ) 4/16=1/4   
գ) 10/12=5/6   
դ) 10/15=2/3

ե) 14/2=7  
զ) 28/40=7/10
է)45/25=9/5    

2.Գտի՛ր

ա) 25-ի   1/5 մասը  

5    
բ)16-ի  1/4 մասը

4
գ)35-ի 1/7 մասը  

5         
դ) 48-ի  1/6  մասը

8
ե) 100-ի  3/10 մասը 

30       
զ) 65-ի   2/5 մասը

26

3) Դավիթը իր ունեցած գումարի 70%-ը ծախսեց գրքեր, իսկ   30%-ը՝ գրիչներ գնելու համար: Դավիթն արդյո՞ք  իր ամբողջ գումարը ծախսեց:

Այո

4)Կոտորալը Արտահայտեք տոկոսով.

1/100=1%

2/50=4%

¼=25%

13/5=260%

21/10=210%

5)Ապրանքի գինը 6000 դրամ էր։ Այդ գինը նախ բարձրացավ 10 %-ով, ապա իջավ նույնքան տոկոսով։ Սկզբնական գնի համեմատ ավելի թա՞նկ, թե՞ ավելի էժան դարձավ ապրանքը։

ապրանքը դարձավ ավելի էժան:

6.Կատարե՛ք գործողությունը.

ա)5,2+1,7=6,9    
բ)14,12+5,17=         
գ)7+45,58=52,58
դ)3 – 0,9=2,1
ե)12 – 9,48=2,52
զ)17,04-5=12,04

7.Արտահայտիր նշված միավորով․

3 սմ =3/100մ    
1ր  =1/60ժ     
1գ =1,100կգ
15սմ =15/100մ     
30 ր  =30/60ժ      
25 գ =25/100կգ 
17 մ 50 սմ  =17.50/100 մ     
1ժ  20ր=1.20/60ժ    
1 տ 250 կգ= 1.250/1000տ

8. 90 թիվը բաժանե՛ք երկու մասի  2 ։ 3 հարաբերությամբ։

45 : 30

9.   8 փոքր տակառների ընդհանուր տարողությունը 96 լ է։ Քանի՞լիտր հեղուկ կտեղավորվի 7 մեծ տակառներում, եթե նրանցից յուրաքանչյուրի տարողությունը 19 լ-ով ավելի է, քան փոքր տակառինը։

217լ

Ազատություն

-Ազատ լինել չի նշանակում անգործության մատնվել, այլ նշանակում է բանտարկված չլինել, ազատ ապրել և ուրիշին ծառա չլինել, ասում էր նրա հայրը:
Բայց Արամեն չէր լսում, չէր էլ ուզում լսել: Արամեն ապրում էր նրա ընտանիքի հետ հսկայական տան մեջ: Նա շատ ծույլ էր և ոչ մի բան չէր անում բացի ուտելուց և քնելուց և նա այդպիսով մտածում էր, որ ազատ է: Ճիշտ անբան Հուռու նման: Ուտելուց առողջ էր, գործ անելուց հիվանդ, բայց օրերից մի օր Արամեի հայրը այնքան զայրացավ նրա զավակի վրա, որ նրան պատժեց և նրան տարավ աշխատանքի, չնայաց որ նրանք հարուստ են: Սկզբում նա չեր ուզում աշխատել, մտածում էր որ զրկվեց ազատությունից, ապա հասկացավ որ ինչ էլ որ անի, մեկ է աշխատելու է: Այդ օրվանից անցավ մեկ տարի և Արամեն դարձել էր աշխատասեր: Նրա հայրը չէր հավատում աչքերին: Արամեն դարձել էր ժրաջան և աշխատասեր ջենտլմեն:Նա շատ ոքեվորվել և ուրախացել էր, որ վերջապես նրա ալարկոտ որդին հասկացավ, որ նա ազատ է և գործ անելը դա ազատությունից զրկվել չի:

Գոյական-աշխատանք, տուն, աշխատանք, ջենտլմեն, հայր, զավակ:

Ածական-ծույլ, անբան, ժրաջան, աշխատասեր, հիվանդ, առողջ, ազատ:

Բայ- հավատալ, զրկվել, պատժել, տանել, աշխատել, հասկանալ, ապրել:

Պարապմունք 111.


Կրկնողություն:
1.Որքա՞ն է 536-ի 100 %-ը։
536

2. Զամբյուղում կա 300 խնձոր։ Գտե՛ք խնձորների քանակի

20 %-ը։
60

3. Մի գյուղացին իր այգուց հավաքել է 1500 կգ խաղող, իսկ մյուսը՝ 30 %-ով պակաս։ Ընդամենը քանի՞ կիլոգրամ խաղող են հավաքել երկու գյուղացիները։
2550

4. Մի տակառում կա 500 լ խաղողի հյութ, իսկ մյուսում՝ 10%-ով ավելի։ Քանի՞ լիտր խաղողի հյութ կա երկրորդ տակառում։
550

5. Ո՞րն է ավելի շատ՝ 900-ի 15 %-ը, թե՞ 800-ի 20 %-ը։
800-ի 20 %-ը։

6. Զբոսաշրջիկն անցել է ճանապարհի 2/5-ը։ Ճանապարհի քանի՞ տոկոսն է նա անցել։
40%

7. 1 մետրի քանի՞ տոկոսն է 1 դեցիմետրը:
10%

8. 1 տոննայի քանի՞ տոկոսն է 1 ցենտները:

10%

9. Դասավանդողի աշխատավարձը ավելացել է 2 անգամ։ Քանի՞ տոկոսով է ավելացել աշխատավարձը:

50%

10. Ո՞րն է ավելի քիչ՝ 150-ի 80 %-ը, թե՞ 100-ի 120 %-ը։
Հավասար է

11. Քանի՞ տոկոսով կմեծանա քառակուսու պարագիծը, եթե նրա կողմը մեծացնենք 10 %-ով։
10%
12. 70 կգ ապրանքից վաճառվել է 35 կգ։ Ապրանքի ո՞ր մասն է վաճառվել։
50%
13.Գրիգորը ծախսեց 1500 դրամ, որ նրա ունեցածի 30 % -ն էր։Որքան ուներ Գրիգորը մինչև գնում կատարելը։

5000

14.150 գ զանգվածով համաձուլվածքի մեջ մտնում են պղինձ և արույր` 2 ։ 3 հարաբերությամբ։ Գտե՛ք համաձուլվածքի մեջ մտնող պղնձի և արույրի զանգվածները։

60% : 90%

15. Ցորենն աղալիս ստացվում է նրա զանգվածի 75 %-ի չափ ալյուր։ Որքա՞ն ցորեն պետք է աղալ 375 կգ ալյուր ստանալու համար։

500

Գործնական աշխատանք

1. Գտիր տրված բառերի հնչյունափոխված արմատների անհնչյունափոխ ձևերը:

Թզաչափ- թիզ
խճանկար-խիճ
մշտատև-միշտ
կկվականչ-կկու
պտուտակ-պտույտ
փշրանք-փշուր
սիրալիր-սեր
ձիթապտուղ-ձեթ
մրջնաթթու-մրջյուն
խնկաման-խունկ
ժրաջան-ժիր
ծլարձակել-ծիլ
ալրաղաց-ալյուր

2. Որտեղ անհրաժեշտ է, գծիկի փոխարեն գրիր հ տառը:

Ապաշնորհ, խորհին, նիրհել, նժդեհ, նշխար, խոնարհվել, նախագահ, ընդառաջ, արհեստ, ընդհամենը, ընդանուր, օրհներգ, արհամարել, ապաշխարել, աշխարհ:

3. Բառաշարքում ընդգծել բայերը:

Արևագալ, թնդալ, ցախավել, զգալ, բղավել, ջահել, հմայել, ավել, շողալ, ձնհալ, շրխկալ, կոշկաթել, ծավալ,  գդալ, սխալ, համակարգել, հողմարգել, ծամթել, ճնշել, անվայել:

4. Կապակցության իմաստը արտահայտիր գոյականով:

Բարին կամեցող- բարեկամ
բլուրների շարք-բլրաշարք
գարու հաց-գարհաց
երթևեկության ուղի-երթուղի
զենք կրող-զինակից
զույգերով պար-զույքպար
ժամանակ անցկացնելը-ժամանց
դեմքի նկար-դիմանկար
չմուշկներով վազելը-չմվազք
պատվեր տվողը-պատվիրող
լուր բերողը-լրաբեր


5.Բառաշարքում ընդգծել հինգ թվական:

Քառապատիկ, զրովաթսունմեկերորդ, եռակի, տասներկուտասներկույոթական, ությնյակ, չորսբոլորը, երկու հինգերորդ, միավոր: